Za nevhodné chování a porušení pravidel na Talky.cz se považuje:

 • veškerá činnost a obsah v rozporu s Listinou lidských práv a svobod, ústavou a zákony ČR
 • nevhodná aktivita vůči Talky.cz, jejím službám či zaměstnancům
 • využívání služby způsobem, ke kterému není určena
 • užívání služby uživatelem mladším 15 let

Zveřejňování či odkazování na:

 • obsah, který může působit nevhodně pro zobrazení a prezentaci na veřejném serveru
 • činnost týkající se výdělků, odměn či sexuálních služeb (a to i se skrytým podtextem)
 • komerční, erotický, pornografický, vulgární, rasistický či nacistický obsah
 • násilí, sebepoškozování či poškozování jiné osoby
 • psychotropní látky případně flóru jenž je může připomínat
 • servery, se stejným nebo podobným zaměřením
 • opakované vkládání obsahu, jenž byl v minulosti vyhodnocen jako nevhodný
 • veřejná aktivita prokazatelně směřující k poškození jiné osoby
 • oslovování jiných profilů způsobem, který může být vyhodnocován jako nevhodný
 • vydávání se za jinou osobu či vkládání fot proti její vůli
 • bezdůvodné využívání funkce “Nahlásit nevhodný profil” nebo “Nahlásit příspěvek”
 • narušování diskuzí nevhodnými zprávami a negativními výroky proti tématu a jeho příznivcům
 • obtěžování sexem mimo kategorii Sex
 • rozesílání většího množství obdobných textů
 • aktivita, ze které může plynout jiný než emocionální prospěch (např. licence, fotografie či různé formy smluv, odměn nebo dárků)
 • obcházení udělené blokace

Shledáme-li chování uživatele jako nevhodné, vyhrazujeme si právo zakázat přístup.

 • blokace se vztahuje na celou službu Lidé.cz
 • v případě podezření z využívání dalších profilů (a to i jiných osob), mohou být blokovány všechny takové profily i přístupy
 • v případě opakovaného porušení pravidel se doba blokace navyšuje
 • zakázání přístupu může být až na dobu neurčitou